AW Augustynowicz Wilk Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerskapowrót do strony głównej

Menu strony:

Nasze usługi i specjalizacja

Oferujemy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne. Pomagamy przy zakładaniu podmiotów gospodarczych oraz doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności. Podmiotom gospodarczym już istniejącym oferujemy usługi obejmujące prawo korporacyjne, opiniowanie, przygotowywanie oraz uczestnictwo w negocjacjach umów z podmiotami zewnętrznymi.

Dla stałych Klientów oferujemy dodatkową usługę polegającą na prowadzeniu regularnych dyżurów prawników w siedzibie Klienta.

Specjalizujemy się w obsłudze procesów inwestycyjnych (w trybie regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, regulacje FIDIC, EBOR). Współpracujemy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach szkoleń, które prowadzimy dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu spraw związanych z obrotem oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi, w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi Uczestniczymy również w obsłudze przetargów.

Copyright © 2010 Barbara Augustynowicz-Szczurek. Kancelaria Prawna.

webdesign: www.sigsoft.pl